Donateur worden.
Indien u donateur van het hospice wilt worden dan kunt U zich aanmelden door een bedrag (minimaal € 15,00) over te maken naar bankrekening: Iban NL74RABO0156619288 t.n.v. Stichting "Vrienden Hospice” te Middelburg. Een éénmalige gift is uiteraard ook van harte welkom. Alle bedragen worden voor 100% besteed aan het hospice.
Nieuws
13-11-2016
De laatste loodjes wegen het zwaarst
Contactgegevens
an image
Stichting "Vrienden Hospice"
p/a Boulevard Bankert 170A,
4382 AC Vlissingen.
Contactpersoon: S. Buisman,
Email: leden@vriendenhospicemiddelburg.nl

Telefoon: 0654784539
U bent hier: Home

Stichting "Vrienden Hospice" te Middelburg

 

De Stichting "Vrienden Hospice" is een organisatie die materiële en immateriële steun geeft aan het Sint Jans hospice de Casembroot in Middelburg. Deze organisatie zorgt onder meer voor een extra bijdrage om in het hospice de thuissituatie zoveel mogelijk te kunnen realiseren. Bovendien wil zij zoveel mogelijk voor de bewoners in het hospice betekenen en maximale ondersteuning geven aan de verpleegkundigen, medewerk(st)ers en vrijwilligers.


Om dit te bereiken ontplooit de stichting de volgende activiteiten:

  • Het financieel steunen van het Sint Jans hospice de Casembroot voor inventaris en noodzakelijke vervangingsinvesteringen die niet of nauwelijks gesubsidieerd worden. Indien nodig, extra ondersteuning van vrijwilligers.
  • Iets extra's bij feestelijke gebeurtenissen.
  • Het hospice moet toegankelijk zijn voor iedereen. Indien een 'eigen' bijdrage wordt gevraagd wil de Stichting "Vrienden Hospice" een bijdrage kunnen leveren voor die mensen die deze 'eigen' bijdrage niet of moeilijk kunnen betalen.
  • Het kan voorkomen dat mensen niet verzekerd zijn voor medische hulp. Indien zo iemand zich aanmeldt kan die persoon in een uiterst geval, een aanvraag indienen bij de Stichting "Vrienden Hospice" voor een gehele of gedeeltelijke bijdrage in de kosten.