Over de stichting

De Stichting Vrienden Hospice is een organisatie die materiële en immateriële steun geeft aan het Sint Jans hospice de Casembroot in Middelburg. Deze organisatie zorgt onder meer voor een extra bijdrage om in het hospice de thuissituatie zoveel mogelijk te kunnen realiseren. Bovendien wil zij zoveel mogelijk voor de bewoners in het hospice betekenen en maximale ondersteuning geven aan de verpleegkundigen, medewerk(st)ers en vrijwilligers. Om dit te bereiken ontplooit de stichting de volgende activiteiten:
 • Het financieel steunen van het Sint Jans hospice de Casembroot voor inventaris en noodzakelijke vervangingsinvesteringen die niet of nauwelijks gesubsidieerd worden. Indien nodig, extra ondersteuning van vrijwilligers.
 • Iets extra's bij feestelijke gebeurtenissen.
 • Het hospice moet toegankelijk zijn voor iedereen. Indien een 'eigen' bijdrage wordt gevraagd wil de Stichting Vrienden Hospice een bijdrage kunnen leveren voor die mensen die deze 'eigen' bijdrage niet of moeilijk kunnen betalen.
 • Het kan voorkomen dat mensen niet verzekerd zijn voor medische hulp. Indien zo iemand zich aanmeldt kan die persoon in een uiterst geval, een aanvraag indienen bij de Stichting Vrienden Hospice voor een gehele of gedeeltelijke bijdrage in de kosten.

ANBI-status

logoanbi De Stichting Vrienden Hospice is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen nut beogende instellingen. Kortweg Anbi. Dit houdt onder andere in, dat voor onze donateurs de giften aan onze stichting aftrekbaar kunnen zijn van de inkomstenbelasting.

Lees meer over de Anbi-status en over giften op de site van de belanstingdienst.

Onderstaand vindt u de gegevens van de stichting en helemaal onderaan de pagina kunt u het financieel verslag 2016 en het lezen en jaarverslag 2016.
Het Anbi/RSIN-nummer is: 809873217


Het bestuur

 • Naam Buisman, Sjoerd
  Geboortedatum en -plaats 27-09-1950, Vlissingen
  Datum in functie 18-04-2001
  Titel Voorzitter
  Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)
 • Naam Kiewiet, Jan Hendrik
  Geboortedatum en -plaats 19-04-1937, Onstwedde
  Datum in functie 18-04-2001
  Titel Penningmeester
  Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)
 • Naam Sweerts de Landas - Sprenger, Digna Valentine Constance
  Geboortedatum en -plaats 05-08-1944, Driebergen-Rijsenburg
  Datum in functie 01-01-2005
  Titel Bestuurslid
  Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

RSIN 809873217
Rechtsvorm Stichting Statutaire naam Stichting "Vrienden Hospice"
Statutaire zetel Gem. Middelburg
Bezoekadres Marktstraat 93, 4381EV Vlissingen
Telefoonnummer 0118634823
Faxnummer 0118637620
E-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Datum akte van oprichting 18-04-2001
Datum akte laatste statutenwijziging 08-11-2004
Activiteiten SBI-code: 88999 - Overig maatschappelijk advies, gemeenschapshuizen en samenwerkingsorganen op het gebied van welzijn Activiteiten Verpleeghuizen voor somatische patiënten

Uittreksel is vervaardigd op 07-11-2016 om 13.34 uur.

Bekijk de jaarstukken via onderstaande links.

Jaarstukken


Jaarstukken eerdere jaren

Donateurschap

Indien u donateur van het hospice wilt worden dan kunt U zich aanmelden door een bedrag van minimaal €15,00 over te maken naar bankrekening: IBAN NL74RABO0156619288 t.n.v. Stichting "Vrienden Hospice” te Middelburg.
Een éénmalige gift is uiteraard ook van harte welkom.
Alle bedragen worden voor 100% besteed aan het hospice.
donateur

©​ 2017- 2020 Stichting Vrienden Hospice